Een osteopaat is een deskundige die gespecialiseerd is in het onderzoeken, behandelen en voorkomen van aandoeningen die betrekking hebben op het bewegingsstelsel, zoals rugklachten, nekklachten en hoofdpijn. Osteopathie omvat een alomvattende benadering van welzijn, waarbij de osteopaat niet alleen symptomen in ogenschouw neemt, maar ook op zoek gaat naar de onderliggende oorzaken van de aandoeningen. Een osteopaat heeft een breed scala aan toepassingsmogelijkheden bij het behandelen van verschillende gezondheidsproblemen.

Vaak wordt osteopathie ingezet voor rug- en nekklachten, maar het kan ook effectief zijn bij hoofdpijn, schouderpijn, heup- en kniepijn, en zelfs bij aandoeningen die verband houden met interne organen, zoals maag- en darmproblemen. Denk daarbij aan klachten zoals hoofdpijn, oorsuizen, tinnitus, PMS-symptomen, incontinentie, vermoeidheid, spijsverteringsproblemen, onregelmatige menstruatie, verminderde weerstand en klachten die gerelateerd zijn aan stress.

De benadering van een osteopaat omvat een samenspel van handmatige technieken, waaronder manipulatie en mobilisatie van gewrichten en weefsels, evenals advies met betrekking tot oefeningen, houding en levensstijl. De osteopaat werkt in nauwe samenwerking met de patiënt om een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen en zal regelmatig beoordelen of aanpassingen nodig zijn. Osteopathie is geschikt voor mensen van alle leeftijden, van zuigelingen tot ouderen.

Het kan zelfs als aanvullende behandeling dienen, bijvoorbeeld naast fysiotherapie of na een operatie.

Je lichaam in harmonie herstellen

In de wereld van de osteopathie staat niet alleen je specifieke klacht centraal, maar word jij als geheel beschouwd. Een gezond lichaam kenmerkt zich door evenwicht in alle aspecten: spieren, botten, organen en weefsels bewegen soepel en in harmonie met elkaar. Wanneer deze bewegingen verstoord raken, bijvoorbeeld door stress, chirurgische ingrepen of ongevallen, kunnen blokkades en spanningen in het lichaam ontstaan, wat tot klachten kan leiden. Hoewel het lichaam vaak in staat is om zichzelf te herstellen, kunnen klachten of pijn soms aanhouden.

Een osteopaat identificeert de oorzaak en behandelt deze. Door het herstel van de harmonie in het lichaam verdwijnen de klachten en de pijn. In Nederland wordt osteopathie nog steeds als een vorm van complementaire en alternatieve geneeskunde beschouwd, maar het is verre van mysterieus. Deze holistische, hands-on benadering is volkomen veilig en daarom uitermate geschikt voor de behandeling van klachten bij volwassenen, kinderen, baby’s, (top)sporters en zwangere vrouwen.

Hoe ziet een consult bij een osteopaat er precies uit?

Een sessie bij een osteopaat begint doorgaans met een grondig kennismakingsgesprek. Tijdens dit intakegesprek verzamelt de osteopaat informatie over de medische voorgeschiedenis van de patiënt, de huidige klachten en de algemene gezondheidstoestand. Vervolgens wordt een uitgebreid lichamelijk onderzoek uitgevoerd, waarbij de osteopaat de mobiliteit van gewrichten, spieren en zachte weefsels beoordeelt. Na afronding van het onderzoek stelt de osteopaat een diagnose en ontwerpt hij of zij een behandelplan op maat.

Dit behandelplan kan verschillende elementen bevatten, zoals handmatige technieken zoals manipulatie en mobilisatie, specifieke oefeningen, advies met betrekking tot houding en levensstijl. De behandelingen zelf kunnen variëren van sessie tot sessie en kunnen bestaan uit zachte druk of tractie, manipulaties van specifieke gewrichten en zachte weefseltechnieken. Het duurt meestal 30 tot 60 minuten per sessie. De frequentie en aantal behandelingen dat nodig is, zal afhangen van de aard en ernst van de klachten en de progressie van de patiënt.

Sommige patiënten kunnen al na een paar behandelingen verbetering ervaren, terwijl andere patiënten meerdere behandelingen nodig kunnen hebben. De osteopaat zal regelmatig de vooruitgang evalueren en het behandelplan indien nodig aanpassen.

Voor wie kan osteopathie een uitkomst bieden?

Samenvattend is osteopathie een allesomvattende benadering van gezondheid, gericht op de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Het kan van waarde zijn bij diverse klachten, variërend van rug- en nekproblemen tot interne orgaanproblemen en stressgerelateerde ongemakken. Osteopathie is veilig voor mensen van elke leeftijd en kan dienen als aanvulling op bestaande behandelingen of als een alternatief daarvoor.